Tải phần mềm VNPT BHXH

Tải phần mềm VNPT BHXH

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH 5.0 cho Windows Mới Nhất

2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline

3. Tool hỗ trợ mở file office 2007

4. Net Framework 4

5. Microsoft Excel Viewer for free

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.